HEMD SI0031113929

ISIN:SI0031113929
Oznaka VP:HEMD
Vrsta VP:Navadne (redne) delnice
Prva izdaja:12.1.2007
Matična ali KID št. izdajatelja:2257432
LEI:
Izdajatelj:HEMATIT, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):HEMATIT, investicije in svetovanje, d.d.
Naslov:STEGNE 027, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:HEMATIT, REDNE-DELNO VPLAČANE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:47.224
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:ESVTPR
FISN:HEM/ORD SH VTG PPD NPV
Zajem podatka:10.12.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: NAČIN OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Delnice se prenašajo le s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe. O dovoljenju odloča nadzorni svet družbe. (10.člen statuta)

VPLAČILO DELNIC:
Vplačano 50% vrednosti delnice, ostalih 50% morajo delničarji vplačati najkasneje v roku 2 let po vpisu delniške družbe v register. (8.člen statuta)

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana