HISR SI0031114109

ISIN:SI0031114109
Oznaka VP:HISR
Vrsta VP:Navadne (redne) delnice
Prva izdaja:15.6.2007
Matična ali KID št. izdajatelja:2270676
LEI:
Izdajatelj:HIT ŠENTILJ d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):HIT ŠENTILJ, prirejanje iger na srečo in turizem d.d.
Naslov:SADJARSKA POT 015, 2212 ŠENTILJ V SLOV. GORICAH, SLOVENIA
Ime VP:HIT ŠENTILJ, REDNE VINKULIRANE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:ESVTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:26.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: NAČIN OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Delnice se smejo prenašati le ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance, v nasprotnem primeru je posel ničen, kot to določa 56. člen Zakona o igrah na srečo (ZIS-UPB1 Ur.l.134/03). (10. člen statuta družbe)

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana