DEOR SI0031115403

ISIN:SI0031115403
Oznaka VP:DEOR
Vrsta VP:Navadne (redne) delnice
Prva izdaja:2.6.2010
Matična ali KID št. izdajatelja:5895448
LEI:4851000046LW3ESMDQ57
Izdajatelj:DEOS, d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o.
Naslov:Gmajna 007, 1357 NOTRANJE GORICE, SLOVENIA
Ime VP:DEOS, REDNE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:ESVTFR
FISN:DEO/ORD SH VTG FPD EUR1000
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: Za prenos delnic je potrebno predhodno pisno soglasje nadzornega sveta družbe, razen v kolikor gre za prenos delnic med delničarji družbe.

Nadzorni svet lahko zavrne soglasje za prodajo delnic v naslednjih primerih:
- če obstaja interes obstoječih delničarjev za nakup ali pridobitev delnic oz. če le ti uveljavljajo predkupno pravico,
- če je pridobitelj delnic tuja oseba,
- če je pridobitelj, ali z njim povezana oseba, konkurenčna fizična ali pravna oseba, katere družbeništvo bi lahko škodilo poslovnim interesom družbe,
- če je pridobitelj, ali z njim povezana oseba, že lastnik več kot 10 (deset) % delnic družbe ali pa bi s pridobitvijo presegel navedeni odstotek,
- če oseba, ki naj bi pridobila delnice ne poda izrecne izjave, da namerava delnice pridobiti v svojem imenu in za svoj račun.
Za povezane osebe s pridobiteljem se štejejo tiste osebe,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana