IRPR SI0031116047

ISIN:SI0031116047
Oznaka VP:IRPR
Vrsta VP:Navadne (redne) delnice
Prva izdaja:3.1.2012
Matična ali KID št. izdajatelja:5402212
LEI:
Izdajatelj:IRP Alpinum d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):ALPINUM, Investicijsko razvojno podjetje d.o.o.
Naslov:Ribčev Laz 051, 4265 BOHINJSKO JEZERO, SLOVENIA
Ime VP:IRP ALPINUM, REDNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:ESVTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:26.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: Delnice, če gre za prenose s pravnimi posli subjektom, različnim od obstoječih delničarjev, niso prosto prenosljive in se lahko prenašajo le na podlagi soglasja skupščine.
Izjema od prepovedi prenosa delnic je le odplačen prenos članom uprave pod pogoji statuta.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana