FNDR SI0031116187

ISIN:SI0031116187
Oznaka VP:FNDR
Vrsta VP:Navadne (redne) delnice
Prva izdaja:28.9.2012
Matična ali KID št. izdajatelja:5557801
LEI:549300DCIXCZM3ZYA844
Izdajatelj:KOLEKTOR d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):KOLEKTOR Upravljanje naložb d.d.
Naslov:Vojkova ulica 010, 5280 IDRIJA, SLOVENIA
Ime VP:FOND Idrija, REDNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:12.343
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:ESVTFR
FISN:FND/ORD SH VTG FPD NPV
Zajem podatka:12.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 17
Druge bistvene sestavine: - Omejitev prenosljivosti:
Za prenos delnic izven kroga obstoječih delničarjev je potrebno soglasje družbe.
Soglasje za prenos delnic daje nadzorni svet družbe.

- Glasovalna pravica:
Glasovalna pravica delnic je omejena na največ 8,5 % vseh glasovalnih delnic ne glede na število delnic, ki jih ima posamezni delničar v lasti.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana