TESR SI0031116567

ISIN:SI0031116567
Oznaka VP:TESR
Vrsta VP:Navadne (redne) delnice
Prva izdaja:18.3.2014
Matična ali KID št. izdajatelja:5862639
LEI:485100OWBDL0P3M7IG42
Izdajatelj:TEHNIKA-SET d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):TEHNIKA-SET inženiring, proizvodnja in storitve d.d.
Naslov:Partizanska ulica 038, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, SLOVENIA
Ime VP:TEHNIKA-SET, REDNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:9.475
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:ESVUFR
FISN:TES/ORD SH VTG FPD NPV
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 13
Druge bistvene sestavine: Delničar ima lahko v lasti delnice družbe največ do višine, ki ne presega 10% osnovnega kapitala družbe; delničar družbe, ki ima v lasti več kot 10% delnic družbe, ne more izvrševati glasovalne pravice za znesek, ki presega 10% osnovnega kapitala družbe.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana