RGP SI0031200288

ISIN:SI0031200288
Oznaka VP:RGP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:30.12.1998
Matična ali KID št. izdajatelja:1277090
LEI:74780010U3AGLSLS2U26
Izdajatelj:ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d. - v stečaju
Izdajatelj (dolgi naziv):ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d. - v stečaju
Naslov:Zdraviliški trg 014, 3250 ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIA
Ime VP:ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:2.000,00 SIT
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNECR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: VSEBINA PREDNOSTNE PRAVICE:
Pravica do fiksne 4,5 DEM kumulativne dividende za 3 pretekla obračunska obdobja. Če dividenda imetnikom prednostnih delnic ni bila izplačana v preteklem letu, ima imetnik pravico do njenega dvojnega letnega zneska v tekočem letu. Če prednostnim delnicam, ki dajejo imetnikom pravico do 14% kumulativne dividende, dividenda ni bila izplačana v preteklih dveh letih, ima imetnik prednostne delnice pravico do njenega trikratnega letnega zneska v tekočem letu. Če je bila v določenem letu dividenda izplačana le delno, ima imetnik analogno pravico do izplačila razlike v naslednjem letu.

GLASOVALNA PRAVICA:
Prednostne delnice ne dajejo glasovalne pravice, razen v primerih, taksativno določenih v zakonu ali v statutu družbe.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana