KDHP SI0031200502

ISIN:SI0031200502
Oznaka VP:KDHP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:6.7.2001
Matična ali KID št. izdajatelja:1585126
LEI:549300BYRMGEH57IQL04
Izdajatelj:KD Group d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):KD Group, finančna družba, d.d.
Naslov:Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:KD GROUP, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNECR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: »Vsebina prednostne pravice:
- pravica do prednostnega izplačila dividend pred izplačilom imetnikom navadnih delnic v višini 1,67 EUR (en euro 67/100), in sicer v kumulativnem obdobju petih let;
- v primeru izplačila dividend imetnikom navadnih delnic pravico do izplačila dodatnih dividend v višini največ 1,67 EUR (en euro 67/100) tako, da znaša v tem primeru skupna dividenda, ki jo prinaša delnica največ 3,34 EUR (tri eure 34/100);
- prednost pri izplačilu preostalega premoženja ob likvidaciji družbe pred imetniki navadnih imenskih delnic v višini 33,38 EUR (triintrideset eurov 38/100).
Delnice so kumulativne.«

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana