HGKP SI0031200627

ISIN:SI0031200627
Oznaka VP:HGKP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:20.7.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5001382
LEI:
Izdajatelj:HIT Alpinea d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.o.o.
Naslov:Borovška cesta 099, 4280 KRANJSKA GORA, SLOVENIA
Ime VP:HIT ALPINEA , P
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNNPR
FISN:HGK/PART INM PFD
Zajem podatka:11.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: VSEBINA PREDNOSTNE PRAVICE:
Prednostna pravica do zajamčenega letnega donosa v višini 25 tolarjev na 1 delnico, ki se poveča za obresti po letni obrestni meri, določeni z uporabo zadnjega znanega šestmesečnega EURIBOR-a.

Prednostna pravica do izplačila dividend, ki pripadajo imetnikom navadnih delnic na podlagi sklepa o uporabi dobička, poleg prednostnih dividend.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana