APMP SI0031200734

ISIN:SI0031200734
Oznaka VP:APMP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:27.3.2009
Matična ali KID št. izdajatelja:5065011
LEI:485100HSMOR3GPIW4270
Izdajatelj:AP MS d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Naslov:BAKOVSKA ULICA 029A, 9000 MURSKA SOBOTA, SLOVENIA
Ime VP:AP MS, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:5,00 EUR
Število vseh izdanih VP:42.898
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNNFR
FISN:APM/FRI PFD
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 14
Druge bistvene sestavine: - omejitev prenosljivosti:
Delnice se lahko izven kroga obstoječih delničarjev prenašajo samo z dovoljenjem družbe, ki ga za družbo pisno izda nadzorni svet družbe.

- prednostna pravica:
Prednostnim delnicam se zagotovi prednostna udeležba na dobičku v višini enega procenta bruto od nominalne vrednosti delnic, ki se izplača pred vsemi ostalimi upravičenci v razdelitvi dobička. Prednost izplačila v enaki višini imajo te delnice tudi v primeru likvidacije družbe.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana