SLVP SI0031200759

ISIN:SI0031200759
Oznaka VP:SLVP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:24.4.2009
Matična ali KID št. izdajatelja:1716808
LEI:
Izdajatelj:SOLVERA LYNX d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):SOLVERA LYNX nove tehnologije za energetiko d.o.o.
Naslov:Železnikova ulica 004, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:SOLVERA LYNX, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNECR
FISN:N/A
Zajem podatka:26.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: 1) Vsebina prednosti
Prednostne kumulativne delnice dajejo njihovim imetnikom:
- pravico do prednostne dividende v fiksnem znesku 2,51 EUR na eno prednostno delnico letno;
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe;
- v primeru likvidacije družbe pravico do prednostnega izplačila emisijske vrednosti prednostne delnice in vseh še neizplačanih prednostnih dividend, pri čemer se za zadnje poslovno leto upošteva proporcionalni del prednostne dividende glede na čas do dneva likvidacije. Za poslovno leto 2008 prednostnim delnicam brez glasovalne pravice pripada proporcionalni del prednostne dividende od dneva vplačila delnice dalje.

2) Omejitev prenosljivosti
Prenos delnic se lahko opravi le z dovoljenjem nadzornega sveta družbe.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana