PECP SI0031200775

ISIN:SI0031200775
Oznaka VP:PECP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:25.5.2010
Matična ali KID št. izdajatelja:5528038
LEI:48510000NG6PZ9SNBA77
Izdajatelj:PECIVO d.d. Nova Gorica
Izdajatelj (dolgi naziv):PECIVO Pekarstvo in slaščičarstvo d.d. Nova Gorica
Naslov:REJČEVA ULICA 026, 5000 NOVA GORICA, SLOVENIA
Ime VP:PECIVO Nova Gorica, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:9,00 EUR
Število vseh izdanih VP:3.175
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNNAR
FISN:PEC/AR INM PFD
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 9
Druge bistvene sestavine: Prednostna delnica daje delničarju pravico do:

- dividende v višini 10% (deset odstotkov) nad obrestno mero za bančne depozite fizičnim osebam s trajanjem nad eno leto, ki veljajo na dan začetka poslovnega leta za katero se izplačuje dividenda pri banki z največjo bilančno vsoto, ki ima sedež v Novi Gorici in sicer iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend, in pred izplačilom dividend za navadne delnice;

- v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana