AATP SI0031200783

ISIN:SI0031200783
Oznaka VP:AATP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:12.11.2010
Matična ali KID št. izdajatelja:3727980
LEI:
Izdajatelj:ADRIA TEHNIKA, d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):ADRIA TEHNIKA, vzdrževanje letal, d.o.o.
Naslov:Zgornji Brnik 130D, 4210 BRNIK, SLOVENIA
Ime VP:ADRIA AIRWAYS TEHNIKA, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNECR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: Prednostne kosovne imenske delnice dajejo imetnikom:

- prednostno pravico do fiksne dividende v višini 8 (osem) % letno od pripadajočega zneska v osnovnem kapitalu in sicer pred izplačilom dividend navadnim delnicam,

- prednostno pravico do izplačila še neizplačanih fiksno določenih dividend v skladu s prejšnjo alinejo (kumulativno),

- pravico do poplačila iz preostanka premoženja po likvidaciji družbe, in sicer skupaj s poplačilom delničarjev, ki so imetniki navadnih kosovnih imenskih delnic.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana