RGZP SI0031200791

ISIN:SI0031200791
Oznaka VP:RGZP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:24.1.2011
Matična ali KID št. izdajatelja:1277090
LEI:74780010U3AGLSLS2U26
Izdajatelj:ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d. - v stečaju
Izdajatelj (dolgi naziv):ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d. - v stečaju
Naslov:Zdraviliški trg 014, 3250 ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIA
Ime VP:ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNNCR
FISN:RG/CUM FRI PFD
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: VSEBINA PREDNOSTNE PRAVICE
Prednostne delnice dajejo imetnikom pravico:
- do fiksne 2,30 EUR (dva evra 30/100) kumulativne dividende za 3 (tri) pretekla obračunska obdobja,
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Če dividenda imetnikom prednostnih delnic ni bila izplačana v preteklem letu, ima imetnik pravico do njenega dvojnega letnega zneska v tekočem letu.
Če prednostnim delnicam, ki dajejo imetnikom pravico do 14 (štirinajst) % kumulativne dividende, dividenda ni bila izplačana v preteklih dveh letih, ima imetnik prednostne delnice pravico do njenega trikratnega letnega zneska v tekočem letu.
Če je bila v določenem letu dividenda izplačana le delno, ima imetnik analogno pravico do izplačila razlike v naslednjem letu.

GLASOVALNA PRAVICA
Prednostne delnice imetnikom ne dajejo glasovalneveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana