FNDP SI0031200841

ISIN:SI0031200841
Oznaka VP:FNDP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:28.9.2012
Matična ali KID št. izdajatelja:5557801
LEI:549300DCIXCZM3ZYA844
Izdajatelj:KOLEKTOR HOLDING d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):KOLEKTOR HOLDING Finančna družba d.d.
Naslov:Vojkova ulica 010, 5280 IDRIJA, SLOVENIA
Ime VP:FOND Idrija, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:2.223
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNNQR
FISN:FND/CUM PART INM PFD
Zajem podatka:26.10.2021
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 11
Druge bistvene sestavine: - Omejitev prenosljivosti:

Za prenos delnic izven kroga obstoječih delničarjev je potrebno soglasje družbe.
Soglasje za prenos delnic daje nadzorni svet družbe.

- Prednostne delnice so participativne in kumulativne. Vsaka prednostna delnica daje imetniku naslednje pravice:

- pravico do dividende v protivrednosti 1,53 (ena 53/100) EUR na delnico bruto
- prednost pri izplačilu dividend pred navadnimi delnicami
- v primeru, da v poslovnem letu dividenda ni izplačana, pravica do izplačila dividende ne ugasne, temveč priraste k izplačilu v naslednjem letu
- v primeru, da skupščina nameni za delitev višjo dividendo za navadne delnice, so do take višje dividende upravičeni tudi prednostni delničarji, pri čemer se jim že izplačana fiksna dividenda všteje
- prednostne delnice nimajo pravice glasovanja.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.