IEKN SI0031200866

ISIN:SI0031200866
Oznaka VP:IEKN
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:27.12.2012
Matična ali KID št. izdajatelja:5001684
LEI:48510000SWQEL0UUUJ73
Izdajatelj:INTEREUROPA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba
Naslov:VOJKOVO NABREŽJE 032, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, SLOVENIA
Ime VP:INTEREUROPA, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:10.657.965
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNNPR
FISN:IEK/PART INM PFD
Zajem podatka:18.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 13
Druge bistvene sestavine: Vsebina prednostne pravice

Prednostne delnice dajejo delničarju pravico do:
- udeležbe pri dobičku družbe (na podlagi sklepa o uporabi bilančnega dobička)
- prednosti pri udeležbi na dobičku družbe v znesku 0,01 EUR (prednostni znesek) na
delnico, ki se izplača poleg udeležbe na dobičku, ki pripada imetnikom navadnih delnic v
skladu s sklepom o uporabi bilančnega dobička; prednostni zneski se prvič izplačajo pri
izplačilu dobička za leto 2013;
- sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana