ZLCP SI0031200874

ISIN:SI0031200874
Oznaka VP:ZLCP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:3.7.2013
Matična ali KID št. izdajatelja:5048192
LEI:
Izdajatelj:ZLATARNA CELJE d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.o.o.
Naslov:Kersnikova ulica 019, 3000 CELJE, SLOVENIA
Ime VP:ZLATARNA CELJE, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPVEPR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: - Vsebina prednosti:

Delnice dajejo njihovim imetnikom:
- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dividende, ki pripada imetniku navadne delnice v skladu s sklepom o uporabi dobička,
- pravico do prednostne dividende v znesku 0,05 EUR na delnico za poslovno leto, za katero se po sklepu skupščine del bilančnega dobička razdeli delničarjem in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana