COSP SI0031200965

ISIN:SI0031200965
Oznaka VP:COSP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:6.12.2018
Matična ali KID št. izdajatelja:2161621
LEI:48510000RJNTQ7Q24V59
Izdajatelj:COSYLAB d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.
Naslov:Gerbičeva ulica 064, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:COSYLAB, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:240
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNNPR
FISN:COS/PART INM PFD
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: - Omejitev prenosljivosti:

Prenos delnic se lahko opravi samo z dovoljenjem družbe (vinkulacija delnic). O dovoljenju za prenos ali obremenitev prednostnih delnic odloča nadzorni svet.

- Prednostne delnice dajejo imetnikom naslednje pravice:

• prednostne delnice ne glasujejo na skupščini družbe,
• imetniki prednostnih delnic imajo prednostno pravico do izplačila do največ 20 (dvajset) % dobička družbe pred ostalimi delničarji (imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic) in sicer v vsakem poslovnem letu, ko družba izkaže dobiček, ne glede, ali družba izplača dobiček imetnikom navadnih imenskih kosovnih delnic.
Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana