ACPP SI0031200973

ISIN:SI0031200973
Oznaka VP:ACPP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:13.7.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:9430598
LEI:4851000405WL4WGFX436
Izdajatelj:Advance Capital Partners d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):Advance Capital Partners, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.d.
Naslov:Dalmatinova ulica 008, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ADVANCE CAPITAL PARTNERS, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:150.000
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNNNR
FISN:ACP/NRI PFD
Zajem podatka:10.12.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: - Vsebina prednostne pravice:

Prednostne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom poleg pravic, ki jih zagotavljajo navadne delnice, tudi pravico do prednostnega poplačila (tj. pred vsemi imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic) v postopku likvidacije družbe.

- Omejitev prenosljivosti:

Za prenos delnic na osebo, ki ni ustanovitelj družbe, je potrebno soglasje skupščine družbe, ki o tem odloča z navadno večino glasov vseh delnic.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana