UCED1 SI0031800079

ISIN:SI0031800079
Oznaka VP:UCED1
Vrsta VP:Potrdila o deponiranju delnic
Prva izdaja:27.11.2020
Matična ali KID št. izdajatelja:8456275
LEI:485100RUMWAMMGJG6Y91
Izdajatelj:UNITED CAPITAL d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):UNITED CAPITAL HOLDING, d.o.o.
Naslov:Jadranska cesta 027, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:UNITED, GDR
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EDSNDR
FISN:UCED/GDR
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: 1. Podatki o poroku:
Firma: UNITED COLLATERAL P.L.C.
Sedež - poslovni naslov: 2 Blenheim Road, Bradford, United Kingdom BD8 7LH
Matična številka: 12772529
LEI: 485100692QYAOVNXLA74
Porok se po pravilih solidarnega poroštva nepreklicno zavezuje, da bo izpolnil veljavno in zapadlo obveznost izdajatelja iz tega potrdila o deponiranju delnic, če izdajatelj tega ne bi storil.

2. Potrdilo o deponiranju je izdano za navadne / redne delnice delniške družbe UNITED COLLATERAL P.L.C., 2 Blenheim road, Bradford, United Kingdom BD8 7LH, LEI 485100692QYAOVNXLA74, ki je tudi porok za obveznosti izdajatelja vrednostnih papirjev iz tega potrdila o deponiranju.
Pravice, ki jih dajejo delnice delniške družbe UNITED COLLATERAL P.L.C., so razvidne iz vsakokrat veljavnega statuta delniške družbe UNITED COLLATERAL P.L.C..
UNITED COLLATERAL P.L.C., ki je tudiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana