BTC1E SI0032100578

ISIN:SI0032100578
Oznaka VP:BTC1E
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:6.12.1996
Matična ali KID št. izdajatelja:5068681
LEI:48510000SKTSACL6YO98
Izdajatelj:BTC d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d.
Naslov:Ameriška ulica 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:BTC LJUBLJANA, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:51,13 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFSAR
FISN:N/A
Zajem podatka:15.8.2022
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Letna obrestna mera je nespremenljiva in znaša 10,5% letno. Način obračuna je linearni, obresti na glavnico pa se obračunavajo polletno, in sicer 1.1. in 1.7. vsako leto. Od dneva obračuna do dneva dospelosti (anuitete dospevajo v plačilo vsakega 25.1. in 25.7. v letu) posameznega kupona ne tečejo obresti. Način izplačila je obročni, obresti se izplačujejo polletno, moratorij na glavnico je pet let. Dospelost obveznic je 25. 1. 2008.

PRESEČNI DAN:
Izdajatelj bo svoje obveznosti izplačeval vsem osebam, ki bodo kot imetniki hipotekarnih obveznic na dan obračuna posameznega kupona vpisani v centralni register pri KDD.

ZAVAROVANJE TERJATEV:
Terjatve obveznic so zavarovane s hipoteko, ki se vpiše na ime fiduciarja SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, in jo le-ta uresničuje za račun vsakokratnih imetnikov hipotekarnih obveznic. Izdajatelj zagotavlja,več...

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.