HTB1E SI0032100941

ISIN:SI0032100941
Oznaka VP:HTB1E
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:16.6.1999
Matična ali KID št. izdajatelja:5004837
LEI:4851001O45UQ12LQ7H35
Izdajatelj:Hoteli Bernardin d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):Hoteli Bernardin d.d. Portorož
Naslov:Obala 002, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE, SLOVENIA
Ime VP:HOTELI BERNARDIN, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:511,29 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFSAR
FISN:N/A
Zajem podatka:26.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Letna obrestna mera je nespremenljiva in znaša DEM + 8,5% letno. Obresti, ki zapadejo v plačilo na dan dospelosti posameznega kupona, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Znesek obresti se obračuna od zneska obveznice na dan dospelosti plačila obresti na linearni način, upoštevaje dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti in glavnica se izplačujejo enkrat letno ob dospelosti posameznega kupona. Moratorij na izplačilo glavnice je tri leta oziroma prvo izplačilo glavnice je 1. 2. 2002. Obveznosti iz obveznic zapadejo v plačilo ob dospelosti posameznega kupona, to je 1. 2. vsako leto, do končnega dospetja obveznice, to je 1. 2. 2009.

PRESEČNI DAN:
Za imetnika obveznicveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana