DZS1 SI0032101337

ISIN:SI0032101337
Oznaka VP:DZS1
Vrsta VP:Zamenljive obveznice
Prva izdaja:29.3.2001
Matična ali KID št. izdajatelja:5132088
LEI:48510000Q5P7LAL6Q187
Izdajatelj:DZS, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Naslov:DALMATINOVA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:DZS - ZAMENLJIVE OBVEZNICE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DCFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:26.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 6
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 7% letno. Obresti se obračunavajo na konformni način, upoštevaje dejansko število dni v obrestovanem obdobju in letu. Obresti se izplačujejo polletno, 1. 6. in 1. 12. vsako leto do dospetja obveznice oz. do zamenjave obveznice za delnice izdajatelja. Glavnica zapade v plačilo ob dospetju obveznice, to je 1. 12. 2010.

PRESEČNI DAN:
Obveznosti iz obveznic bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja Klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana.

VSEBINA PRAVICE DO ZAMENJAVE:
Obveznice dajejo imetniku pravico do zamenjave za redne imenske delnice izdajatelja, ki jih bo le-ta izdal v času trajanja obveznic, in sicer pravico do zamenjave 1 zamenljive obveznice za 5 rednih imenskih delnic. Pravico do zamenjave je mogoče uveljavljati enkratveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana