DRS1 SI0032102244

ISIN:SI0032102244
Oznaka VP:DRS1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:17.8.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5814251
LEI:5299008AQE7MBAUTA169
Izdajatelj:DARS d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Naslov:ULICA XIV. DIVIZIJE 004, 3000 CELJE, SLOVENIA
Ime VP:DARS, OBVEZNICE 1.IZDAJE
Nominalni znesek:417,29 EUR
Število vseh izdanih VP:134.300
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:DRS/5.1000 BD 20240728 GOVT GTD
Zajem podatka:23.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 5,10% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na najbližje celo število. Obresti se začnejo obračunavati 28. 7. 2004. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 28. 7. 2004, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, 28. 7. v letu, do dospetja obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana