FMR1 SI0032102285

ISIN:SI0032102285
Oznaka VP:FMR1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:10.11.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5360641
LEI:48510000APGBJXIYH791
Izdajatelj:FMR d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):FMR Financiranje in upravljanje naložb d.o.o.
Naslov:Medvedova cesta 017, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FMR, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,600% letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Obresti se izplačujejo letno. Znesek obresti se obračunava od nominalne vrednosti obveznice na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obrestovalnem obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti se pričnejo obračunavati od 11. 10. 2004 dalje.

PRESEČNI DAN:
Upravičenec do izplačila glavnice oz. obresti je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je dva delovna dneva pred dnem dospelosti obveznic oz. plačila obresti.

DRUGE PRAVICE:
V primeru, da pade delež izdajatelja v osnovnem kapitalu družbe Kolektor Group vodenje in upravljanjeveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana