CIM1 SI0032102293

ISIN:SI0032102293
Oznaka VP:CIM1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:19.11.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5040302
LEI:213800M7PFXAZXDJAT88
Izdajatelj:CIMOS d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA
Naslov:CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, SLOVENIA
Ime VP:CIMOS, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera obveznice je fiksna in znaša 5,750% letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Znesek obresti se obračunava od nominalne vrednosti obveznice na linearni način z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti se pričnejo obračunavati od 1. 10. 2004 dalje. Obresti se izplačujejo letno, vsakega 1. 8. v letu od izdaje obveznic do datuma dospetja obveznice, to je 1. 8. 2011. Glavnica se izplača v enkratnem znesku ob zapadlosti obveznice.

PRESEČNI DAN:
Upravičenec do izplačila glavnice oz. obresti je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je dva delovna dneva pred dnem dospelosti takšnega plačilaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana