MEO1 SI0032102319

ISIN:SI0032102319
Oznaka VP:MEO1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:21.12.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5300231
LEI:549300X47J0FW574JN34
Izdajatelj:Mercator d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):Poslovni sistem Mercator d.o.o.
Naslov:DUNAJSKA CESTA 107, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:MERCATOR, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 4,80% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se začnejo obračunavati 27. 9. 2004. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 27. 9. 2004, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti dospejo v plačilo letno za nazaj, 27. 9. v letu, do dospetja obveznic. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana