DEO1 SI0032102350

ISIN:SI0032102350
Oznaka VP:DEO1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:20.1.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:5895448
LEI:4851000046LW3ESMDQ57
Izdajatelj:DEOS, d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o.
Naslov:Gmajna 007, 1357 NOTRANJE GORICE, SLOVENIA
Ime VP:DEOS, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:8,57 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Letna obrestna mera je fiksna in znaša 6% na glavnico, vodeno v EUR. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na konformni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva število obrestovanih obdobij (kuponov) v enem letu. Obresti se začnejo obračunavati 1. 12. 2004. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 1. 12. 2004, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 1. 6. in 1. 12. v vsakem letu po 1. 12. 2004 do vključno dneva dospetja obveznice, to je 1. 12. 2014. Obveznosti iz obveznic dospejo v plačilo polletno za nazaj. Če danveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana