KDH2 SI0032102517

ISIN:SI0032102517
Oznaka VP:KDH2
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:8.12.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:1585126
LEI:549300BYRMGEH57IQL04
Izdajatelj:KD Group d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):KD Group, finančna družba, d.d.
Naslov:Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:KD HOLDING, OBVEZNICE 2.IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFGFR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera obveznice je fiksna in znaša 4,85 % letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Znesek obresti se obračunava od nominalne vrednosti obveznice na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti se pričnejo obračunavati od 25. 10. 2005 dalje. Obresti se zaokrožijo na dve decimalni mesti. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Celotna glavnica obvezniceveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana