VAT1 SI0032102624

ISIN:SI0032102624
Oznaka VP:VAT1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:17.7.2006
Matična ali KID št. izdajatelja:2158493
LEI:
Izdajatelj:VATES d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):VATES, družba za prodajo vozil, poslovne storitve in spletno trgovino, d.o.o.
Naslov:Slomškova ulica 019, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, SLOVENIA
Ime VP:VATES, OBVEZNICA 1.IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUBR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,00% letno. Obresti, ki dospejo v izplačilo na dan dospelosti posameznega obroka, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti izplačila prejšnjega kupona in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti izplačila obresti ne vključuje. Obresti se obračunavajo od preostanka glavnice na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži s preostankom glavnice, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju, za katerega se računajo obresti, in dejansko število dni v tistem obrestovanem obdobju, v katerem je obdobje, za katerega se računajo obresti. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti dospejo v izplačilo polletno za nazaj, vsakega 25. 5. in 25. 11. v letu, do dospetja zadnjega obroka glavnice. Glavnica dospeva v izplačilo v 10. letnihveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana