CVS1 SI0032102673

ISIN:SI0032102673
Oznaka VP:CVS1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:11.1.2007
Matična ali KID št. izdajatelja:2155630
LEI:48510000HVVQWVAPUN46
Izdajatelj:CVS MOBILE d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):CVS MOBILE, informacijske rešitve, d.d.
Naslov:ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 011, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:CVS MOBILE, OBVEZNICE 1.IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUBR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 12% letno. Obresti se obračunavajo od glavnice na dan dospelosti plačila obresti na linearni način, upoštevaje dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti dospevajo v plačilo četrtletno, in sicer 1. 12. 2006, 1. 3. 2007, 1. 6. 2007, 3. 9. 2007, 3. 12. 2007, 3. 3. 2008, 2. 6. 2008, 1. 9. 2008, 1. 12. 2008, 2. 3. 2009, 1. 6. 2009 in 1. 9. 2009. Obresti se obračunajo za obrestovalno obdobje, ki se začne dan po dospelosti prejšnjega plačila obresti in se konča na dan dospelosti plačila obresti, pri čemer vključuje tudi ta dan. Prvo obrestovalno obdobje se začne 5. 9. 2006.

PRESEČNI DAN:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je kot imetnik obveznice vpisana v centralnem registru en delovni dan pred dnevom dospelosti obrestiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana