DRK1 SI0032102756

ISIN:SI0032102756
Oznaka VP:DRK1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:6.12.2007
Matična ali KID št. izdajatelja:2114011
LEI:529900P43ML0VBTTV133
Izdajatelj:Atlantic Droga Kolinska d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o.
Naslov:Kolinska ulica 001, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:DROGA KOLINSKA, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera in način obračuna obresti:
Obrestna mera je nespremenljiva, določena po srednjem tečaju OBL 2 ½ 10/08/2010 #147+145 b.t. na dan 04.12.2007 ob 10:00 CET.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
Obresti se začnejo obračunavati 07.12.2007. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 07.12.2007, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

- obdobje izplačila:
Obrestiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana