SA01 SI0032103028

ISIN:SI0032103028
Oznaka VP:SA01
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:29.12.2009
Matična ali KID št. izdajatelja:5111358
LEI:31570078XA541B6QYK45
Izdajatelj:SAVA, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.
Naslov:Dunajska cesta 152, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SAVA, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:
Obrestna mera obveznice je fiksna in znaša 7,20 % letno.

Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji dan prejšnjega obrestnega obdobja (razen prvega obrestnega obdobja, ki se začne dne 09. decembra 2009) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati dne 09. decembra 2009.

- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospejo v izplačiloveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana