SA02 SI0032103085

ISIN:SI0032103085
Oznaka VP:SA02
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:30.4.2010
Matična ali KID št. izdajatelja:5111358
LEI:31570078XA541B6QYK45
Izdajatelj:SAVA, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.
Naslov:Dunajska cesta 152, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SAVA, OBVEZNICE 2. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFGFR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera in način obrestovanja:
Obrestna mera je fiksna in znaša 7,20 % letno.

- zavarovanost obveznosti iz obveznic:
Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana, matična številka: 5026024, se zavezuje, da bo 21.532 delnic izdajatelja Gorenjska banka d.d. z oznako GBKR, ISIN koda SI0021109630, ki jih je izdajatelj dne 29. 4. 2010 fiduciarno prenesel v hranjenje na Abanko Vipa d.d., uporabljenih izključno za namen zavarovanja obveznosti iz naslova obveznic z oznako SA02.

- ostale bistvene sestavine obveznic v skladu z nalogom izdajatelja:
»1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO
Obveznice Save, družbe za upravljanje in financiranje, d.d. (v nadaljevanju: "Sava") v skupnem nominalnem znesku 26.500.000 €, z obrestno mero v višini 7,20 odstotkov letno in zapadlostjo leta 2014 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajamiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana