SKD1 SI0032103135

ISIN:SI0032103135
Oznaka VP:SKD1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:3.11.2010
Matična ali KID št. izdajatelja:1572016
LEI:48510000WTI9P96I8F80
Izdajatelj:KD d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):KD, finančna družba, d.d.
Naslov:Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:KD, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:SKD/7.0000 BD 20171007 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti in obračunsko obdobje:

Obrestna mera je nespremenljiva (fiksna) in znaša 7 % letno.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati z dnem 07. oktober 2010.

Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje.

- dospelost plačila obresti in glavnice:

Obresti se izplačujejo enkrat letno za nazaj, na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti.
več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana