AGO1 SI0032103150

ISIN:SI0032103150
Oznaka VP:AGO1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:4.2.2011
Matična ali KID št. izdajatelja:5376394
LEI:74780000B0LHDRB36C37
Izdajatelj:AG d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):AG, družba za investicije, d.o.o.
Naslov:Kajuhova pot 004, 1241 KAMNIK, SLOVENIA
Ime VP:AG, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:228
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:AGO/7.5000 BD 20260301 UNSEC
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 14
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti in obračunsko obdobje:

Obrestna mera je nespremenljiva (fiksna) in znaša 7,50 % letno.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati na dan 31. januar 2011.

Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji dan predhodne dospelosti plačila obresti (razen prvega obrestnega obdobja, ki se začne na dan 31. januar 2011) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

- dospelost plačila obresti in glavnice: več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana