DZS2 SI0032103200

ISIN:SI0032103200
Oznaka VP:DZS2
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:25.5.2011
Matična ali KID št. izdajatelja:5132088
LEI:48510000Q5P7LAL6Q187
Izdajatelj:DZS, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Naslov:DALMATINOVA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:DZS, OBVEZNICE 2. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:200.000
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:DZS/5.0000 BD 20210105 UNSEC
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5 % letno.

Obresti se začnejo obračunavati od dneva, ko bodo vlagatelji lahko vpisali in vplačali obveznice, t.j. od 05. januarja 2011 dalje. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 05. januarja 2011, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

Obresti se bodo obračunavale od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se bo obrestna mera pomnožila z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se bo upoštevalo dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti na eno obveznico bodoveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana