KDH3 SI0032103416

ISIN:SI0032103416
Oznaka VP:KDH3
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:16.5.2014
Matična ali KID št. izdajatelja:1585126
LEI:549300BYRMGEH57IQL04
Izdajatelj:KD Group d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):KD Group, finančna družba, d.d.
Naslov:Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:KD Group, PODREJENE OBVEZNICE 3. IZDAJE 30/06/2024
Nominalni znesek:20,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFJFR
FISN:KDH/6.0000 BD 20240630 JR SUB
Zajem podatka:22.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 12
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera in način obračuna obresti:

Obrestna mera je nespremenljiva (fiksna) in znaša 6 % letno.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati z dnem 30. junija 2014.

- obračunsko obdobje in dospelost plačil obveznosti iz obveznic:

Obresti se izplačujejo letno za nazaj in dospejo v plačilo vsakega 30 junija. Plačilo zadnjega kupona je na dan dospelosti obveznice. Prvi kupon se izplača 30. junija 2015, zadnji kupon pa zapade v izplačilo 30. junija 2024. Glavnica zapade v plačilo na dan dospelosti obveznice, 30. junija 2024.

- način izplačila obveznosti izveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana