KDH4 SI0032103515

ISIN:SI0032103515
Oznaka VP:KDH4
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:15.4.2015
Matična ali KID št. izdajatelja:1585126
LEI:549300BYRMGEH57IQL04
Izdajatelj:KD Group d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):KD Group, finančna družba, d.d.
Naslov:Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:KD Group, OBVEZNICE 4. IZDAJE 15/12/2021
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:KDH/VARI BD 20211215 UNSEC
Zajem podatka:21.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 6
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera in način obračuna obresti:

Spremenljiva obrestna mera je šestmesečni (6M) EURIBOR + 5,6 % letno. Pribitek nad 6M EURIBOR-jem je nespremenljiv.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznice, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.

EURIBOR pomeni referenčno obrestno mero, kot jo določa Evropska bančna federacija (European Banking Federation) in predstavlja letno obrestno mero za 6 mesečne depozite v evrih (EUR).

EURIBOR se za potrebe določitve nominalne obrestne mere za posamezno obrestno obdobje ugotavlja dva TARGET2 delovna dneva pred prvim dnem posameznega obrestnega obdobja. Vir za podatek o višini 6M EURIBOR-javeč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana