SIJ3 SI0032103531

ISIN:SI0032103531
Oznaka VP:SIJ3
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:21.7.2015
Matična ali KID št. izdajatelja:5046432
LEI:485100003F88DB0D7O78
Izdajatelj:SIJ d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.
Naslov:Gerbičeva ulica 098, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SIJ, OBVEZNICE 3. IZDAJE 21/07/2020
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Obveznice družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., (v nadaljevanju: "Izdajatelj") v skupnem nominalnem znesku do 51.218.000,00 EUR, z obrestno mero v višini 4,00 odstotkov letno in zapadlostjo leta 2020 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 13: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000,00 EUR vsaka.
Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 67/2007, 58/2009 in 78/2011 v nadaljevanju "ZNVP") in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju "Centralni Register"), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana