IM01 SI0032103572

ISIN:SI0032103572
Oznaka VP:IM01
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:19.10.2015
Matična ali KID št. izdajatelja:1317342
LEI:213800CJL8BEGCDR4525
Izdajatelj:IMPOL 2000 d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):IMPOL 2000 družba za upravljanje d.d.
Naslov:PARTIZANSKA ULICA 038, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, SLOVENIA
Ime VP:IMPOL 2000, OBVEZNICE 1. IZDAJE 19/10/2020
Nominalni znesek:200,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:IML/3.8000 BD 20201019 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 10
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL

Obveznice družbe IMPOL 2000 d.d. (v nadaljevanju: "Izdajatelj"), z obrestno mero v višini 3,80 odstotkov letno, ki se lahko poveča v primerih, določenih v teh Pogojih, in z obročnim odplačilom glavnice do leta 2020 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 13: "Obveznice"), so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000,00 EUR vsaka.

Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: "ZNVP") in so vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: "Centralni Register"), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: "KDD"). Obvezniceveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana