KKK1 SI0032103622

ISIN:SI0032103622
Oznaka VP:KKK1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:6.5.2016
Matična ali KID št. izdajatelja:5156572
LEI:48510000K7K34ZGX1M66
Izdajatelj:KOSTAK d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
Naslov:Leskovška cesta 002A, 8270 KRŠKO, SLOVENIA
Ime VP:KOSTAK, OBVEZNICE 1. IZDAJE 25/04/2018
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:KKK/3.8000 BD 20180425 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:

Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 3,80 % letno.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Znesek obresti iz obveznic se izračuna od zneska glavnice obveznic posameznega imetnika na dve decimalni mesti in se pri izplačilu zaokroži navzdol na najbližji 0,01 EUR.

Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji dan prejšnje dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.

- dospelost plačila obresti in glavnice:
več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana