TLS1 SI0032103630

ISIN:SI0032103630
Oznaka VP:TLS1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:10.6.2016
Matična ali KID št. izdajatelja:5014018
LEI:5493003GE7UJGPQAMN79
Izdajatelj:TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Naslov:CIGALETOVA ULICA 015, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:TELEKOM SLOVENIJE, OBVEZNICE 1. IZDAJE 10/06/2021
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:TLS/1.9500 BD 20210610 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL

Obveznice družbe Telekom Slovenije, d. d., (v nadaljevanju: "Izdajatelj") v skupnem nominalnem znesku do 100.000.000,00 EUR, z obrestno mero v višini 1,95 odstotka letno in zapadlostjo leta 2021 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 13: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000,00 EUR vsaka.

Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/2015; v nadaljevanju "ZNVP-1") in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju "Centralni Register"), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju "CDD"). Obveznice ne bodo vveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana