GE01 SI0032103655

ISIN:SI0032103655
Oznaka VP:GE01
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:8.7.2016
Matična ali KID št. izdajatelja:1587714
LEI:529900AXYB1IBYBC2C81
Izdajatelj:GEN-I, d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Naslov:Vrbina 017, 8270 KRŠKO, SLOVENIA
Ime VP:GEN-I, OBVEZNICE 1. IZDAJE 08/07/2019
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:GEN/2.4000 BD 20190708 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:

Obrestna mera je, do vključno dneva prenehanja omejitev, nespremenljiva in znaša 2,40 odstotka letno. V primeru da izdajatelj posreduje imetnikom obveznic zavezujočo ponudbo za odkup vseh obveznic, se obrestna mera po datumu, ko izdajatelj plača kunino imetnikom, ki so sprejeli odkupno ponudbo (dan prenehanja omejitev), zviša za vse neodkupljene obveznice na 2,80 odstotka letno.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju (vključno s prvim dnem takega obdobja, vendar brez vključitve zadnjega dne takega obdobja) in 360 dni v letu. Znesek obresti iz obveznic se izračuna od zneska glavnice vsakega posameznega apoena obveznic in se pomnoži s številomveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana