GES1 SI0032103697

ISIN:SI0032103697
Oznaka VP:GES1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:1.3.2017
Matična ali KID št. izdajatelja:6727077
LEI:5299004725JYB1NXT074
Izdajatelj:GEN-I SONCE d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):GEN-I SONCE, energetske storitve, d.o.o.
Naslov:Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:GEN-I SONCE, OBVEZNICE 1. IZDAJE 01/03/2024
Nominalni znesek:20.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFGAR
FISN:GES/1.5500 BD 20240301 GTD
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 13
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:

Obrestna mera je, do vključno dneva prenehanja omejitev, nespremenljiva in znaša 1,55 odstotka letno, po takšnem dnevu pa 1,85 odstotka letno.

Obresti se obračunavajo od neodplačanega zneska glavnice na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z neodplačanim zneskom glavnice obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju (vključno s prvim dnem takega obdobja, vendar brez vključitve zadnjega dne takega obdobja) in 360 dni v letu. Znesek obresti iz obveznic se izračuna od neodplačanega zneska glavnice vsakega posameznega apoena obveznic in se pomnoži s številom apoenov v lasti imetnika. Izračunane obresti za vsak posamezen apoen se zaokrožijo navzdol na najbližji 0,01 EUR.

Obresti se začnejo obračunavativeč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana