GV02 SI0032103739

ISIN:SI0032103739
Oznaka VP:GV02
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:11.5.2017
Matična ali KID št. izdajatelja:5163676
LEI:5493001KRYD613GTA170
Izdajatelj:Gorenje, d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Naslov:Partizanska cesta 012, 3320 VELENJE, SLOVENIA
Ime VP:GORENJE, OBVEZNICE 2. IZDAJE 11/05/2022
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:GRV/2.4500 BD 20220511 UNSEC
Zajem podatka:23.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 11
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL

Obveznice družbe Gorenje, d. d., (v nadaljevanju: "Izdajatelj") v skupnem nominalnem znesku do 40.000.000,00 EUR, z obrestno mero v višini 2,45 odstotka letno in zapadlostjo leta 2022 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 13: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000,00 EUR vsaka.

Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/2015 s spremembami; v nadaljevanju "ZNVP-1") in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju "Centralni Register"), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju "KDD"). Obveznice ne bodoveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana