PET5 SI0032103747

ISIN:SI0032103747
Oznaka VP:PET5
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:21.6.2017
Matična ali KID št. izdajatelja:5025796
LEI:549300CAAOUTT4QDOZ16
Izdajatelj:PETROL d.d., Ljubljana
Izdajatelj (dolgi naziv):PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Naslov:DUNAJSKA CESTA 050, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:PETROL, OBVEZNICE 5. IZDAJE 21/06/2024
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:32.828
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:PET/1.2000 BD 20240621 UNSEC
Zajem podatka:7.12.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Obveznice družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: "Izdajatelj") v skupnem nominalnem znesku do 50.000.000,00 EUR, z obrestno mero v višini 1,20 odstotkov letno in zapadlostjo leta 2024 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 13: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000,00 EUR vsaka.
Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju "Centralni Register"), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju "KDD"). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnihveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana