LAD1 SI0032103788

ISIN:SI0032103788
Oznaka VP:LAD1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:16.2.2018
Matična ali KID št. izdajatelja:5041929
LEI:5493008BBVTEY2EWWK46
Izdajatelj:Titus d.o.o. Dekani
Izdajatelj (dolgi naziv):Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohištvenega okovja, d.o.o.
Naslov:Dekani 005, 6271 DEKANI, SLOVENIA
Ime VP:Titus Dekani, OBVEZNICE 1. IZDAJE 16/02/2023
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:LAD/3.15 BD 20230216 UNSEC
Zajem podatka:26.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 9
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Obveznice družbe Titus d.o.o. Dekani (v nadaljevanju: "Izdajatelj") v skupnem nominalnem znesku do 12.000.000,00 EUR, z obrestno mero v višini 2,9 odstotkov letno in zapadlostjo leta 2023 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 13: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 100.000,00 EUR vsaka.
Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju "Centralni Register"), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju "KDD"). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnih ali materializiranih obveznic,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana