GE02 SI0032103812

ISIN:SI0032103812
Oznaka VP:GE02
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:27.6.2018
Matična ali KID št. izdajatelja:1587714
LEI:529900AXYB1IBYBC2C81
Izdajatelj:GEN-I, d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Naslov:Vrbina 017, 8270 KRŠKO, SLOVENIA
Ime VP:GEN-I, OBVEZNICE 2. IZDAJE 28/03/2022
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:200
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:GEN/2.40 BD 20220328 UNSEC
Zajem podatka:14.10.2021
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: POGOJI OBVEZNIC
Obveznosti Izdajatelja in pravice iz Obveznic so v popolnosti opisane v spodaj navedenih Pogojih Obveznic, ki bodo vključeni v nalog za izdajo Obveznic in bodo veljali za vsako izmed Obveznic.

1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Obveznice družbe GEN-I d.o.o. (v nadaljevanju: "Izdajatelj") z obrestno mero v višini 2,40 odstotkov letno in zapadlostjo leta
2022 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 13: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po najmanj 100.000,00 EUR vsaka.
Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju "Centralni Register"), ki ga vodi KDD – Centralna klirinškoveč...

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.