PLC1 SI0032103879

ISIN:SI0032103879
Oznaka VP:PLC1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:8.7.2019
Matična ali KID št. izdajatelja:2145901
LEI:4851005WCA8LI3PRKB50
Izdajatelj:ELEVATE d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):ELEVATE, družba za nepremičnine, d.o.o.
Naslov:Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:PLAN C, OBVEZNICE 1. IZDAJE 07/07/2021
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:PLC/5.00 BD 20210707 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:

Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 5,00 % letno.

Skozi celotno obdobje trajanja obveznice se bodo obresti obračunavale od nominalne vrednosti obveznic na linearni način, tako da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju in dejansko število dni na leto v obdobju. Obresti iz obveznic tečejo od dne 08.07.2019 in do dne 07.07.2021.

- dospelost plačila obresti in glavnice:

Nominalna vrednost glavnice obveznic dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic 07.07.2021.
Obresti so izplačane na dan zapadlosti 07.07.2021 skupaj z glavnico.

- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:

Upravičenec do izplačila obresti oziromaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana